Predmet sa zaoberá reálnymi funkciami viac premenných, dvojnými integrálmi, krivkovými integrálmi z vektorových funkcií a obyčajnými diferenciálnymi rovnicami.