Cieľom predmetu je naučiť používať bioanalytické metódy ako nástroj získavania poznatkov o chemickom zložení živých objektov (najmä mikroorganizmov), ale aj využívať mikrobiologické a biochemické metódy na stanovenie obsahu chemických látok v prostredí. Zdôrazňuje špecifickosť práce s biologickým materiálom, riziká jeho premenlivosti v procese spracovania a analýzy.