V tomto kurze sa zoznámime so základmi lineárnej algebry, reálnymi funkciami, základmi diferenciálneho a integrálneho počtu a ich aplikáciami.