Rozsah:40 hod
32 h cvičení v počítačovej učebni s pripojením na Internet
8h samostatné spracovanie údajov vo forme tabuľky
Študijná podpora:tlačené materiály, podporný elektronický materiál, konzultácie cez Internet, FAQ
Štandardná dĺžka trvania:1 týždeň
Vstupné predpoklady:Znalosť základnej práce s PC v prostredí Windows.
Učebné osnovy:
 1. Otvorenie Excelu, aplikačné okno, tabuľkové okno.
 2. Vytváranie a úpravy tabuliek. Výrazy, adresy, použitie funkcií.
 3. Presúvanie, kopírovanie. Vkladanie a rušenie buniek, stĺpcov, riadkov, listov. Triedenie a formátovanie údajov.
 4. Nastavenie rozmerov riadkov stĺpcov a riadkov. Rámovanie a šrafovanie buniek.
 5. Organizácia tabuliek, pomenovanie objektov.
 6. Ukladanie a tlač tabuliek.
 7. Práca so súbormi.
 8. Importovanie súborov údajov do Excelu.
 9. Vytváranie a práca s grafmi. Typy grafov a ich vytváranie.
 10. Práca so zoznamami. Filtrovanie dát.
 11. Interaktívne tabuľky a grafy.
Ciele:Po absolvovaní sú účastníci schopí samostatne tabuľkovo a graficky spracovať údaje.
Literatúra:
 1. Fikar, M. a kol.: Metódy počítačového spracovania dát. STU, Bratislava 1999.
 2. Brož, M.: Excel 2000. Základná príručka. Computer Press, Praha 1999.
 3. Hradský, J.: Excel 2000 snadno a rychle. Grada, Praha 1999.
 4. Pecinovský, J.: Excel 2000. Podrobný průvodce začínajícího uživatele. Grada, Praha 1999.