Predmet Multimediálne publikačné technológie ukončený testom. Test pozostáva z otázok, pričom odpovedí na otázku môže byť viacero. Treba vybrať každú dobrú odpoveď.