Marketing regiónu a budovanie značky obce / mesta - Ing. arch. Zora Pauliniová
Základy podnikania - Ing. Monika Kisová
Angličtina v CR - Barbora Finková
Manažment CR na úrovni obce / mesta - Ing. Magdaléna Grellnethová
IKT technológie - Ing. Ondrej Somorovský
Produkty CR, príprava sprievodcov po meste Modra - Karol Kantek