Tento test umožní nastupujúcemu študentovi FCHPT overiť si svoje znalosti z elementárnej stredoškolskej fyziky.

Študenti sa do kurzu zapísujú na základe hesla poslaného emailom do AIS, v prípade problémov kontaktujte: lukas.bucinsky[at]stuba.sk .

Harmonogram a pravidlá vypracovania elektronických testov v systéme Moodle:
Študent vypracováva samostatne na počítači domáce úlohy každý týždeň (domáca úloha bude otvorená obmedzenú dobu, viď detaily testu!).
Každá nevypracovaná domáca úloha na/nad 56 % znamená mínus jeden bod (malus) z bodov získaných za kontrolné elektronické testy. Účasť na kontrolnom elektronickom teste v stanovenom termíne je podmienená vypracovaním zodpovedajúceho cvičného testu na/nad 56 %.