Vybrané príklady a úlohy z Fyzikálnej chémie I sú pre študentov študijných programov:

Chémia, medicínska chémia a chemické materiály (CHEMAT)

Biotechnológia (BIOT)

Potraviny – výživa – kozmetika (POVYKO)

Chemické inžinierstvo (CHI)

Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (AIMCHP)

Biotechnológia a potravinárska technológia (BIOPOT)

Vybrané príklady a úlohy z Fyzikálnej chémie II sú pre študentov študijných programov:

Chémia, medicínska chémia a chemické materiály (B-CHEMAT)

Chemické inžinierstvo (B-CHI)

Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (B-AIMCHP)

Biotechnológie (B-BIOT)

Potraviny - výživa - kozmetika (B-POVYKO)

Biotechnológia a potravinárska technológia (B-BIOPOT)


Vybrané príklady a úlohy z fyzikálnej chémie sú určené študentom študijného programu Výživa - kozmetika - ochrana zdravia (VYKOZ)