Vybrané príklady a úlohy z Fyzikálnej chémie I sú určené študentom bakalárskych študijných programov na FCHPT STU:

Chémia, medicínska chémia a chemické materiály (B-CHEMAT)

Biotechnológia (B-BIOT)

Potraviny – výživa – kozmetika (B-POVYKO)

Chemické inžinierstvo (B-CHI)

Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (B-AIMCHP)

Vybrané príklady a úlohy z Fyzikálnej chémie II sú pre študentov študijných programov:

Chémia, medicínska chémia a chemické materiály (B-CHEMAT)

Chemické inžinierstvo (B-CHI)

Automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve (B-AIMCHP)

Biotechnológie (B-BIOT)

Potraviny - výživa - kozmetika (B-POVYKO)

Biotechnológia a potravinárska technológia (B-BIOPOT)


Vybrané príklady a úlohy z fyzikálnej chémie sú určené študentom študijného programu

Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (BBFFCH)