This course is designated for foreign students in a first degree.

Tento kurz je k predmetu Anorganická technológia II pre študentov 1. ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu Manažérstvo chemických a potravinárskych technológii.

Prezentácie z prednášok, príklady na seminárne cvičenia