Kurz ponúka doplnkové materiály ako aj on-line testy potrebné k absolvovaniu predmetu Informačné technológie v potravinárstve.


Kurz obsahujúci teóriu, riešené príklady, úlohy, a testy potrebné pre absolvovanie semináru k predmetu Potravinárske inžinierstvo.

Kurz sa zameriava na základné, ale aj progresívne metódy analýzy lipidov a povrchovo aktívnych látok. Ďalej sa venuje rafinácií olejov, príprave emulgovaných tukov a masla v laboratórnych podmienkach. Teória z kurzu bude obohatená o praktické skúsenosti nadobudnuté laboratórnym cvičením.

V tomto kurze sa budeme učiť mikroskopovať (tu aspoň teoreticky) pomocou svetelného mikroskopu, naučíme sa základné vedomosti o chemickom zložení živej bunky a detekcii niektorých jej zložiek (vápnik, celulóza, škrob, tuk, DNA). Ďalej si vysvetlíme niektoré metódy výskumu bunky a základné spôsoby úpravy biologického materiálu pred mikroskopovaním (fixácia, macerácia, rezanie, farbenie). Po teoretickej stránke si doplníme vedomosti z prednášok z biológie o témy ako rastlinné farbivá, ich úloha a lokalizácia v bunke, osmóza a mitóza. Na záver si ukážeme obrázky z mikroskopického pozorovania rastlinného a živočíšneho tela.