Predmet letného semestra pre poslucháčov prvého ročníka inžinierskeho štúdia, ktorý je zameraný na prácu s anglickým textom, porozumenie a preklad.