Predmet "Pokročilé separačné a identifikačné metódy" poskytuje vedomosti zo základných koncepcií a pojmov pokročilých separačných a identifikačných metód, pokročilých chromatografických metód a kombinovaných techník, ambientných techník hmotnostnej spektrometrie.

Tu sú zverejnené: Pokyny; Harmonogram; Zásady hodnotenia; Študijné texty; Vzory otázok 

Predmet “Nukleárna analytická chémia” poskytuje základné informácie o analytických metódach, ktoré využívajú jav rádioaktivity. Zaoberá sa základmi jadrovej chémie nevyhnutnými pre pochopenie princípov jednotlivých metód. Podstatnou časťou predmetu sú jednotlivé analytické metódy využívajúce jav rádioaktivity alebo interakciu jadrového žiarenia s látkou. Komplexnosť predmetu dopĺňajú špeciálne aplikácie v chemickom výskume a hygienické a ekologické aspekty využitia týchto javov.

Tu sú zverejnené: Pokyny Harmonogram Zásady hodnotenia Študijné texty Pracovné listy Vzorové vstupné príklady 

Tu sú zverejnené: Pokyny; Harmonogram; Zásady hodnotenia; Študijné texty; Pracovné listy; Vzorové vstupné príklady; Vzorové otázky