Basic information about the subject

Subject name

Fundamentals of MATLAB

Entry requirements

The subject is based on theoretical knowledge of mathematical subjects.

Graduation conditions

The subject is completed with a classified credit.

Conditions for granting the credit:

 • 100% participation in exercises
 • During the semester, 2 written tests per 100 points. Passing a test is required with a minimum of 56 points.

Rating

Success [points]92-10083-9174-8265-7356-640-55
markABCDEFX

Annotation

Basic mathematical operations in MATLAB. Graphical environment in MATLAB. Applications in MATLAB and creation of user programs. Processing of measured data.

Syllables (timeline)

 • Introduction to MATLAB. 
  MATLAB system; MATLAB user environment; Description of MATLAB environment; Modes of work; Editing M-Files
 • Variables, expressions, and operators. 
  Variables and constants, expressions; chains; Comments (notes); Operators and special characters
 • Matrices and vectors. 
  Write a matrix; Manipulation with matrices; Matrix operations; Special matrices
 • Elementary mathematical functions. 
  Goniometric functions; Exponential functions; Complex functions; Numeric functions
 • Graphics in MATLAB (2D). 
  Graphical environment in MATLAB; Creating two-dimensional graphs; Basic control functions for display
 • Graphics in MATLAB (3D). 
  Marking and description of graphs; Special charts; Creating three-dimensional charts; Working with color images
 • Separate work no. 1
 • Polynomials. 
  Polynomial functions
 • Creating your own apps. 
  Control commands; User input commands
 • Creating your own apps. 
  M-files; scripts; User features; Commands and features for creating custom applications; 
 • Separate work no. 2
 • Repair independent work

February 2019
Modelovanie a správanie sa dynamických procesov, uzavretý regulačný obvod, analýza a návrh regulátorov. Problémy sú riešené v programovom prostredí MATLAB s plnou podporou cez Internet.
Algoritmizácia v linuxovom prostredí.

Kurz je venovaný modelovaniu a simulácii vybraných typov chemickotechnologických procesov

Cieľom predmetu je naučiť sa pracovať v operačných systémoch UNIXového typu. Je objasnená filozofia a princípy otvoreného softvéru, nadácia GNU. Základné princípy zahrňujú prácu so súbormi a adresármi, editáciu, vyhľadávanie a zámenu, príkazové interprety.
Viaceré časti (niektoré učebné texty a testy) sú v angličtine. Praktická výučba prebieha na tenkých klientoch pod operačným systémom Linux a Raspberry PI na linuxových distribúciách debianovského typu (kubuntu, rasbian).

Náplňou predmetu optimalizácia je osvojiť si činnosť zameranú na utváranie najlepších, najvhodnejších a najvyhovujúcejších podmienok na uskutočnenie plánu, programu a pod.

Riadenie procesov (bakalárske štúdium): všetko o skúškach (termíny, príprava na ne), niektoré materiály z prednášok a veľa ďalšieho.

The Basics of Informatics

Študent si osvojí praktické zručnosti ako aj ich teoretický základ.